Merhaba
Ben
Nevzat!

Öncelikle hoş geldin! Burada hedeflerimi, mücadelemi ve bu bağlamda ortaya koyduğum işleri uğraştığım işleri anlatmayı amaçlıyorum. Eğer sen de benzer dertleri taşıyorsan ve mücadelemde kendine ait şeyler bulduysan mutlaka yaz bana, tanışalım!

Hakkımda

Ben Nevzat, Galatasaray Üniversitesinde Siyaset Bilimi Lisans öğrencisiyim. Aynı zamanda “Genç Temsil” ve “Eğitim Hakkı” üzerine savunuculuk faaliyetlerinde bulunuyorum.

Bir genç olarak kendimi doğrudan ilgilendiren karar aşamalarında olmayı bir hak olarak görüyor ve bunun yaygınlaştırılması adına çeşitli faaliyetlerde bulunuyorum. Gençler olarak sadece kendimizi doğrudan ilgilendiren konularda değil toplumsal meselelerin tamamında karar vericilerin arasında olmamız gerektiğine inanıyorum, bunun içinde genç temsili üzerine yoğun şekilde çalışıyorum. Sivil Toplum üzerinden hak kazanımları elde edebilmek için faaliyetlerde bulunuyorum. Sesimi daha fazla duyurmak adına oluşturduğum bu sitede çeşitli konuşmalarımı, içerisinde yer aldığım projeleri, yazdığım yazıları ve kişisel olarak önemli bulduğum içerikleri bulabilirsiniz. Bu site ile birikte ortaya çıkan işleri paylaşmayı hedefliyorum. Ve bir çağrı yaparak benzer dertleri olanlarla buluşmayı umut ediyorum.

Gençlik Politikaları
Eğitim Hakkı Savunuculuğu
Katılımcı Süreçlerin Yaygınlaştırılamsı

Çağrım

Bir genç olarak kenarda durmanı isteyenlerden, etkin olmayan kararların senin hayatını etkilemesinden ve çaresiz hissetmekten bıktıysan gel! 

Gençlik sosyolojik bir olgudur. Modernleşme ile birlikte eğitim sürelerinin daha uzun hale gelmesi ve aktif toplumsal hayattan eğitim alma durumunda olan “bireylerin” ayrıştırılmasının sonucunda ortaya çıkmıştır. Günümüzde bu ayrıştırma durumu artık devam edemez bir hale gelmiştir. Genç olarak tanımlanan bizlerin nüfusu oldukça artmış ve geniş hak kazanımları elde etmiş durumdayız. Artık bu ayrıştırmanın bilincindeyiz ve bu “müdahil etmeme” durumunun devam etmemesini istiyoruz! Bugüne kadar karar mekanizmalarına dahil edilmemiş olmamız bundan sonra da dahil edilmeden “kenarda duracağımız” anlamına gelmiyor!

Gençler olarak en az toplumsal hayatta olan varlığımız kadar karar mekanizmalarında da yer almamız gerek. Bizi doğrudan ilgilendiren konular -eğitim, çevre, güvence- başta olmak üzere tüm toplumsal meselelerde bizim de söyleyecek sözlerimiz var! Etki etmediğimiz kararların altında ezilmek gerçekten bizim için olabilecek en ağır durumlardan biri ve bunun değişmesini talep ediyoruz. Eğer sen de bir genç olarak buna katılıyorsan benimle iletişime geç! Gençler olarak daha fazla söz almak için, kararlara etki edebilmek için birlikte çalışalım!

Dönüm Noktalarım

 • Lise Yılları
  Lise'de bir şeyler yapma ihtiyacı hissimi münazarayla doldurdum. Ancak bu alanda eğitim almak için İstanbul, Ankara veya İzmir'e gitmek gerekiyordu. Kayseri'de liseli bir grup genç olarak şehrin ilk münazara etkinliğini gerçekleştirmiştik.
  2015
 • İlk Sorun Tespiti
  Anadolu'da olan kendini geliştirme araçlarının eksikliğini münazara ile keşfettim. Ve bunun için ne yapabileceğimizi araştırmaya başladım.
  2015
 • İlk Deneme
  Aynı sorundan şikayetçi olan bir grup arkadaşımla birlikte Simurg adında bir gençlik derneği kurduk. Amacımız Anadolu'da eksik olan araçları yaygınlaştırmak ve bu alanda projeler üretmekti.
  2016
 • Eğitim Hakkı Savunuculuğuna ilk adım
  Dernekleştikten sonra bu sorunun daha etraflıca ele alınması gerektiğini fark ettik. Ve bu alanda çalışmalar yapmaya yöneldik. Bir gençlik derneği olarak projesi olan gençlere aracı bir kuruma dönüştürdük derneği.
  2017
 • Galatasaray Üniversitesi Zamanı
  Üniversite bünyesinde bulunan topluluk ve iyilik hareketleriyle birlikte eğitimde dezavantajlı durumda olan kesimler için projeler üretmeye başladım.
  2018
 • Genç Temsil Eksikliği
  Sivil Toplum alanında yaptığımız işlerde destekleşme ve alan kazanımı konusunda yaşadığım sorunlarla birlikte gençlerin temsil eksikliğinin de en az eğitim hakkı savunuculuğu kadar değerli olduğunu fark ettim.
  2019
 • Etkin Kampanya Gereksinimi
  Türkiye'de Genç Temsil Eksikliğini gidermek adına bugüne kadar yapılmış kampanyalarla yasal barajlar aşılmış ancak temsil eksikliği giderilmemişti. Bu nedenle bir grup genç olarak temsil eksikliğinden kaynaklı sorunları gündeme getirmek için etkin bir kampanya tasarımı çalışmasına başladık.
  2020
 • Sorun Toplama ve Raporlama
  Arayüz Kampanyasını başlatarak gençlerin temsil edilmeyen sorunlarını hem topladık hem de üzerine raporlama çalışmaları gerçekleştirmeye başladık.
  2020
 • Tek Bir Kimliğe Sığmama
  Farklı kimliklere sahip gençler olarak kimliklere sıkışmadan birbirimize temas edince okulumuzda bunu genişletmek ve bir inisiyatife çevirmek istedik. Ve bu inisiyatifle birlikte konuşmak isteyen alan arayan gençlere alan kazandırmak istedik. Ve Gri Bölge'yi kurduk.
  2020

Genç temsil adına yaptığım projeler haricinde içerik de üretiyorum. Bunlar;

2
Fark Et! Yayını
1
Rapor/Bilgi Notu
2
Yazı

İçerik

Projeler

Projeler; çeşitli konularda farkındalık yaratabilmek, kamuoyu oluşturabilmek ve insanların bu konu üzerinde ne yapabileceklerini gösterebilmek adına etkili araçlardır.

Burada içerisinde yer aldığım projeleri derledim. Burada yer alan bazı projelerin üretim kısmında bazılarında ise uygulamalarında yer alarak katkıda bulunma çabası gösterdim. Bu projelerin neler oldukları ve neden ortaya çıktıklarını üzerlerine tıklayarak öğrenebilirsin. Burada yer alan kimi projeler artık yok kimileri ise halen devam ediyor tüm bunlara ilişkin bilgileri de yine içlerinde bulabilirsin. Dahil olmak istedikleriniz için iletişime geçebilirsin!

Arayüz, genç temsil eksikliğine dikkat çekmeyi amaçlayan sosyal içerikli bir kampanyadır. Arayüz, genç temsil eksikliğinden dolayı yeteri kadar görünmeyen ve konuşulmayan gençlik sorunlarını toplar, bunlar üzerine içerikler çıkararak kamuoyu oluşturmaya çalışır ve en sonunda da çözüm önerileri üreterek sorunun nasıl giderilebileceği üzerine çeşitli çalışmalar yapar.

Arayüz Kampanyası, 19 Mayıs 2019 tarihinde çalışmalarına başlamıştır. 

Ben de bu kampanya ekibinde direktör olarak görev almaktayım. Gençlik sorunlarının tespiti ve bunların raporlanması kısmında aktif olarak rol alıyorum.

Arayüz Kampanyası hakkında daha detaylı bilgi almak ve çalışmalarını incelemek için buraya tıklayınız.

Gri Bölge, toplumsal kutuplaşmanın etkisini zayıflatmayı amaçlayan,farklı üniversite ve şehirlerden gençlerin oluşturduğu bağımsız bir gençlik inisiyatifidir.

Gri Bölge siyah ya da beyazı tercih etme zorunluluğunu reddeden, kendini belirli bir kimlikle tanımlamayan veya birçok kimlikle tanımlayan veya kendini net bir kimlikle tanımlasa bile tanışmak, dinlemek için kendisine benzemeyenlerle buluşmak isteyen gençlerden oluşmaktadır. 

Gri Bölge’nin amacı, herkesin kendini özgürce ifade edebildiği, toplumsal hayatta giderek artan kutuplaşma nedeniyle birbiriyle konuşma, tanışma fırsatı bulamayanların bir araya gelebildiği barışçıl bir kamusal alan yaratmaktadır.

Gri Bölge’nin uzun vadede edindiği misyon, gençler arasında gittikçe etkisini kaybeden toplumsal kutuplaşmanın gücünü zayıflatmak ve gençlerin kendi hayatlarında uyguladığı bir arada yaşama pratiklerini tüm topluma yaymaktır.

Gri Bölge İnisiyatifinde kurucu olarak yer almaktayım. 

Gri Bölge hakkında daha detaylı bilgi almak ve etkinliklerini takip etmek için lütfen tıklayınız.

Sözcük tanımıyla başlayacak olursak Philokalist veya  Philocalist grek kökenli (philia aşk, kallos ise güzellik anlamına gelir.) bir kelime olup güzelliği seven anlamına gelmektedir. 

Bir proje olan bu yayın organı yazarlarına özgür düşünce ve paylaşım ortamı yaratma fikrinden doğdu. Yazarları tarafından güzel görünen, estetik bulunan, kayda değer olduğunu düşünülen konuları öne çıkarmak isteyen bir elektronik dergidir. Konuşulmasını istediğimiz, varlığını desteklediğimiz veya karşı düşüncelerimizi bitlere döktüğümüz başlıkları gündeme taşımayı arzuladık burada. Kişilere dokunmasını, görülmesi duyulmasını istediğimiz şeyleri kalıcı ve ulaşılır kılmak istedik. En azından teknolojinin izin verdiği kadarıyla…

Fikir aşamasından bugüne her aşamasında yer aldığım Filokalist üzerinde düzenli olarak içerik üretmekte ve aklıma gelen önerileri sunmaktayım. 

Bu güzel platformu incelemek ve içerisinde yer alan yazıları okumak isterseniz buraya tıklayınız.

Tam adıyla “Çaylağım Olmadan Asla”! Özünde konsept bir münazara turnuvasıdır. (Münazara nedir? sorusunu soranlar tıklayabilirler.)

Parlamenter tarzda gerçekleşen ÇOA’da amaç Türkiye’de giderek yaygınlaşmakta olan münazara faaliyetine bir alan kazandırmaktır. Bir deneyimli ve bir deneyimsiz münazırın bir arada yarıştığı bu konsept turnuvada tecrübe aktarımı ve münazarasal yetkinliklerin nasıl geliştirilebileceği ortaya konmaya çalışılmaktadır. Galatasaray Üniversitesi Münazara Kulübü bünyesinde gerçekleştirilen bu turnuva halen devam etmektedir. 

ÇOA’da 2017, 2018 ve 2019 yıllarında organizasyonun organizatörlüğünü gerçekleştirdim. 

ÇOA hakkında daha fazla bilgiyi ve içeriği almak için lütfen tıklayınız.

“Erkekler Konuşuyor” etkinliği toplumsal cinsiyet eşitliği açısından erkeklik olgusunun yaratmış olduğu sorunları ele alan bir toplantılar dizisidir. Toplantı formatı gereği her hafta başka konukların geldiği ve “erkeklik” olgusunu ve bunun kendi hayatı üzerinde oluşan yansımalarını ele aldığı etkinlik Arya Women Kadın Yatırım Platformu çatısı altında düzenlenmektedir. 

Bu etkinlik tasarımı sırasında ve etkinliğin ilk sezonu boyunca gençlerin katılımı ve onların projenin konusu özelinde nasıl bir etkiye maruz kaldıklarını çalışan bir ekibin liderliğini yürüttüm. 1.sezon sonrası herhangi bir bağım kalmayan proje devam etmektedir. 

Erkekler Konuşuyor ile ilgili daha fazla bilgiye ulaşmak için tıklayınız.

Münazara’nın yaygınlaşmasında ve içeriksel olarak yeni başlayanların kendilerini sisteme adapte etmesinde oldukça önemli yeri olan noktalardan biri de münazara eğitimidir. GSÜ Münazara Eğitim Günleri etkinliği de münazara açısından kült haline gelmiş bir etkinliktir. Galatasaray Üniversitesi Münazara Kulübü tarafından düzenlenmekte olan etkinlik temel eğitimlerin ve belirli konular üzerine münazarasal olarak yoğunlaşan eğitimlerin olduğu bir haftasonu eğitim kampıdır. 

GSÜ Münazara Eğitim Günlerinin 2016, 2017 ve 2018 yıllarında düzenlenmesinde organizatör olarak görev aldım. Etkinlik halen her sene yapılmaya devam etmektedir. 

Simurg Derneği, 2016 yılında bir grup genç tarafından kurulmuş Anadolu’da eğitim kalitesini artırmak amacıyla çeşitli etkinlikler ve organizasyonlar gerçekleştiren bir gençlik derneğidir. 

Hem kurucusu olduğum hem de 2019-2020 döneminde başkanlığını yürütmüş olduğum Simurg Derneğinde özellikle 2019 yılında Eğitim Hakkı Savunuculuğu açısından oldukça değerli faaliyetlerde bulunduk. Bu faaliyetler sivil toplum ve savunuculuk kültürünün gelişmesi ve bunların eğitim hakkı üzerinde ne şekilde kullanılabileceği üzerine yoğunlaşan faaliyetlerdi. 

Aktif bir ilişiğim bulunmayan Simurg faaliyetlerine proje odaklı bir gençlik topluluğu olarak devam etmektedir. 

Kayseri’de düzenlenen ilk ulusal münazara turnuvası olan Şah Mat, 2015 yılında gerçekleşmiştir. 

Turnuvanın organizatörlüğünü gerçekleştirmiştim.

Çeşitli münazara kulüplerinde ve sivil toplum örgütlerinde münazara kültürünün yayılması adına ücretsiz eğitimler düzenlediğim proje serisidir. 

Bu kapsamda MEF Üniversitesi, Şehir Üniversitesi ve ÇAPA Fakültesi münazara kulüplerine düzenli olarak münazara eğitimi verdim. 

Ulaşmak, iletişim kurmak ve tanışmak için!

Eğer sizin de benzer dertleriniz varsa, bu alanlarda çalışıyorsanız ya da ilginizi çeken konular olmuşsa bana ulaşabilirsiniz. Tüm bunlar dışında destek vermek isteyen ve daha fazla bilgi almak isteyenler de iletişime geçebilirler elbette!

  İletişim