Tabula Rasa

İnsanlar biriktirdim, farklı coğrafyalardan ve farklı kültürlerden. Renkli bir çevrem olsun dedim. Renkli bir çevrem olsun ki ben zihnen karanlıkta kalmayayım. Her dilden her dertten anlayayım ve onlara karşı bir fikrim olsun. Olsun ki onları da anlayabileyim, kapsayabileyim.